تماس با مرکز مشاوره برای بیماران روحی

در مرکز تماس و مشاوره ما از بیماران روحی  و همچنین بستگان و مراقبین آنها در مراحل سخت زندگی پشتیبانی  خواهیم کرد. به سؤالات مربوط دررابطه با  برخورد با بیماری و شرایط بحرانی انها پاسخ داده و در جستجوی خدمات روانپزشکی اجتماعی بیشتر در دوسلدورف برای کمک های لازم هستیم.

حمایت ها در مرکز مشاوره پشتیبانی انجام میشود.

مرکز تماس و مشاوره زمینه را برای تبادل و مشارکت در گروههای بحث و گفتگوی روانشناختی و فرصتهای آموزشی فراهم می کند. علاوه بر این ما انواع کمکها را ارائه می دهیم که در صورت نیاز می توانید درخواست کنید.

این امکامات عبارتند از:

مشایعت و همراهی شما برای وقت های پزشکی, دیداربا مسئولان برای کارهای اداری و کارفرمایان

اطلاعات بیشتر مربوط به اماکن کمکی در منطقه دوسلدورف

ایجاد یک برنامه منظم فردی

در خواست هرگونه نیاز های الزامی

ارتباط مستقیم با بخش کمک ها (به عنوان مثال  پیشنهادات برای برنامه روزانه, کمک به شما برای موفقیت در امورات روزانه و ادغام در جامعه)

با ما در تماس باشید.

ساعات اد

اریدوشنبه: ساعت 14 تا 16

چهارشنبه: ساعت 15 تا 17

جمعه: ساعت 10 تا 12

تماس - مرکز روانپزشکی اجتماعی

گرافنبرگر آللی 345
40235 دوسلدورف

تلفن:
 6708570 0211

پست الکترونیکی:
spz@graf-recke-stiftung.de
u.rubis@graf-recke-stiftung.de

حمل و نقل عمومی: خطوط
U 73 ، 709 ، U 72 ، U 83 ، 733 (اتوبوس)
Stop: Schlüterstr /  آژانس اشتغال

Diese Seite empfehlen

recke:newsletter

Was wir bewegen. Was uns bewegt: News und Storys aus der Graf Recke Stiftung.

Jetzt abonnieren